Карта спеціальності

111 Математика (Математична економіка та економетрика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  111 Математика
 • Освітня програма: 

  Математична економіка та економетрика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр математики

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Ліцензійний обсяг: 

   

   

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,2 / Біологія - 0,2 / Фізика - 0,4 / Хімія - 0,2. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,2; математика – 0,5; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,2. 

   Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
   Для конкурсного відбору для навчання за контрактною формою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

   

   

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Працевлаштування: 

  Випускники спеціальності 111 Математика, освітня програма «Математична економіка і економетрика» зможуть обіймати посади в управліннях обробки статистичних даних, організаційно-наукових центрах, аналітичних центрах, комп’ютерних фірмах, центрах зберігання та обробки інформації, консультування з питань інформатизації та комп’ютерного програмування, оброблення даних. Професійна діяльність у науково-дослідних, комерційних, банківських, фінансових та податкових установах, страхових компаніях, рекламних агентствах тощо, де вимагається ґрунтовна математична підготовка та володіння комп’ютерними технологіями (математик, інженер-математик, аналітик ринків різних секторів економіки, розробник математичних моделей, фахівець з управління ринковими і фінансовими ризиками). Матимуть змогу продовжити навчання в магістратурі й аспірантурі в Україні та за кордоном.

 • Гарант освітньої програми: 

  Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Бабенко Сергій Віталійович

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

  Сайт спеціальності 111 Математика: ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ

 • Посилання:  https://cdu.edu.ua/vstup-2023.html